English čeština
Homepage » Tisk » a.m. Diode » Beyond Webzine (Belgium)

a.m. Diode

Beyond Webzine (Belgium)

Překlad:

Jejich label o nich hovoří jako o crossover-hardcore, toto české trio však ve skutečnosti nabízí víceméně klasický, přesto a,e velmi dobře podaný alternativní rock-metal.Pokud jde o zpěv, je možné, že někoho zarazí několik neestetických výkyvů, celkově ale album překypuje svěžestí!Zvukově se jedná o příjemně tvrdou a syrovou záležitost, připomínající první album Nirvany "Bleach".Když už jsem zmínil tyhle lidi ze Seattlu, je na místě taky poznamenat, že jsem měl často pocit, že i Jiří Bialík zní dost jako Kurt Cobain a to především díky patřičně chraplavému zabarvení hlasu a ležérnímu, napůl křičenému výrazu...Docela si ho dokážu představit, jak večer vylizuje popelníky......Rozdíl Americkým snem a českou iluzí pak spočívá v tom, že v druhém případě se jedná o iluzi ilegální.Ať už člověk spáchá sebevraždu nebo ne, je těžké získat uznání, za to co dělá, bez ohledu na to, jestli si to zaslouží, nebo ne.V každém případě - kdyby Geffen podepsali tohle,byli by nás ušetřili pohledu na to, jak celá generace drží smutek...

Originál:

Described by their label as crossover Hardcore, this Czech trio actually offers nothing else but rather classical yet very efficient alternative Rock/Metal. One could spot a few unaesthetic fluctuations where vocals are concerned but on the whole, it's almost as reviving as a nice fresh shower on a hot summer day! The sound is pleasantly heavy but also quite gritty and reminiscent of Nirvana's on their first album "Bleach". Speaking of these kids from Seattle, I couldn't help noticing that Jiri Bialik's voice also sounds a lot like Kurt Cobain's thanks to her very hoarse quality and her couldn't-care-less, halfway yelling attitude... I can just picture him licking the ashtrays clean at the end of the evening... The difference between the American dream and the Czech illusion is that the latter is illegal. Suicide or not, it's hard to be recognized for what you do, regardless of the fact that you deserve it (or not). Anyway, if Geffen had signed this lot, they would have spared us the sight of a whole generation in mourning...