English čeština
Homepage » Tisk » Day counting, night counting » Fruitstandmusic (SK)

Day counting, night counting

Fruitstandmusic (SK)

Překlad (SK):

Niektoré kapely sa snažia.. niektoré sa snažia viac .. a niektoré chcú byt len odlišné od zvyšku .. táto kapela vycnieva aby bola nieco viac .. po niekolkých predošlých nahrávkach, tento album prelomil množstvo hraníc .. za prvé, zdá sa, že v štúdiu vytiahli z vreca všetky triky aby namiešali výsledný produkt .. hoci nenávidím porovnania ... predstavte si Foo fighters bojovat s Type o negative na jednom pódiu, výsledok môže byt toto .. spev je nieco na štýl medveda grizzliho a je charakteristický .. pokým skladby ubiehajú dalej ... príliv a odliv ich zvuku je casto pretekajúci a depresívny pokým ich vyjadrovanie je abstraktné .. toto je iné ako všetko ostatné .. plný energie aj ked casto zmätený agresívny rock .. definitívne a na rozdiel od iných ... možno vás to nechytí hned na prvý krát, ale treba dat tomu rozhodne dalšiu šancu ... svetlé okamihy sa nájdu v každej skladbe (G)

Originál:

Some bands try ... some bands try hard ... and some bands just want to be different from the rest ... this band stand out for trying to be more ... after a few other releases this album broke down a lot of boundaries ... firstly they seem to have pulled every trick out of the bag in the studio to blend their rock sound together ... although I hate to draw comparisons ... try to imagine the foo fighters getting beat up on stage by type o negative and the result might be this ... vocals are grizzly and distinctive ... while the songs themselves ebb and flow ... tide in tide out their sound is often overflowing and depressing while their expressions are abstract ... this stands alone unlike anything else … powerful if often confusing aggressive rock ... definitive and unlike others ... it might not catch you the first time round ... highlights can be found in every song (G)