English čeština
Homepage » Tisk » Day counting, night counting » Just Do It no.3 (SK)

Day counting, night counting

Just Do It no.3 (SK)

Ťažké gitary z úvodných tónov CD sa pretransformujú do emo pasáží a už sa to húpe v rockujúcom emo-core po celú dĺžku albumu. Hudobná vyzretosť týchto muzikantov je nepopierateľná, kvalita z kvality, o čom svedčí aj skladba Sultana/Off, ktorá je zložená z dvoch samostatných songov, znejúcich zvlášť v pravom a ľavom kanále a pritom dokopy znejú ako celok. Veľmi kvalitná je taktiež grafika bookletu, čo už je, ako som si všimol, u Pohoda recs. bežné. Zožente si to!
-cs-