English čeština
Homepage » Tisk » Day counting, night counting » Pasionne alternativa (IT)

Day counting, night counting

Pasionne alternativa (IT)

Pasionne alternativa – měsíčník italské alternativní scény

Překlad:

Punk, Hardcore, metal, noise, rock, grunge, - Illegal Illusion tohle všechno dělají. Nebo možná toho dělají trochu míň, to závisí na úhlu pohledu. Jsou lehcí jako vítr a jemní jako pírko, přeskakují ze stylu na styl a míchají je v impresionistické koláži různých fůzí, žánrů a realit. Ve své hudbě neznají hranice ani limity, jsou svobodní, bez strachu, prostě obavy jsou pro ně cizí slovo. Samolibost se u nich mění na opravdovost, mrhání časem na odhodlání, chuť umřít transformují do touhy něco konečně udělat, jsou to absolutní mágové od kterých se máte co učit. Malí, stejně jako jejich existence, ale stejně jako jejich věk, ale teď jsou tak dobří, jako nikdy dřív, mohli by to být oficiální sponzoři práce, která je zároveň zábavou, tvorbou v harmonii a bez problémů. Navíc nemají chuť utopit se v moři rozumové netolerance. Respektují svoji hudbu, jako respektují sami sebe. Nikdy se nebojí, že by snad mohli udělat chybu, vždyť nakonec se nám to dřív, nebo později stane každému. Připadají si silní a jsou na to taky pyšní. Jejich sound, to je explozivní směs, ve které je od všeho něco. Když jim řeknete, prostě vám to zahrají, bez obtíží a nespoutaně. . Jejich muzika to je něco ilegálního, prostě stejně jako jejich jméno. Dělají překvapivou hudbu, plnou adrenalinu, nevypočitatelnou a především nezařaditelnou. Ovlivnila je spousta věcí, ale jejich muzika je jenom jejich, nikdy se nepokoušejí nikoho kopírovat, jdou si vlastní cestou, mají vlastní nápady. Nechávají se ovlivňovat, ale tvoří, vymýšlejí, zkoumají, jedním slovem přemýšlejí (což je dneska skoro zbytečná věc, zvlášť pro ty lepší lidi, co rádi nosí značky). Jedenáct písniček, jedenáct křehkých pocitů, o které se můžeme podělit s druhými, s jejich fanoušky, s jejich lidmi. Jsou to věci lehce těkavé, neklidné, iracionální. Všimněte si hlavně „Sultana/Off“, Elbow“ a „The First“
Závěr:
Evropa jde dopředu ……….a my si toho nevšímáme!

Originál:

 

Passione Alternativa - Il Magazine mensile della scena alternativa italiana e non

Punk, hardcore, metal, noise, rock, grunge, gli Illegal Illusion, fanno tutto questo, o forse anche di meno, dipende dai punti di vista. Abili come il vento e delicati in superficie come una piuma, dividono i propri amori e i propri stili, in varie fasi, in vari generi, in varie realtŕ impressionistiche. Nella loro musica non hanno ne confini, ne delimitazioni, sono liberi, senza problemi, senza angosce. Trasformano la sufficienza in serietŕ, la perdita di tempo in volontŕ d'animo, la voglia di morire e qualcosa da fare, sono dei maghi assoluti dell'insegnamento. Piccoli, come la loro esistenza, come la loro etŕ, ma grandi come non mai, sponsor ufficiale del lavorare divertendosi, del creare in armonia senza alcun problema, senza alcun voglia di annegare nel mare dell'intolleranza razionale. Rispettano la loro musica, come rispettano loro stessi, non avendo mai paura di sbagliare, tanto prima o poi a tutti capita di commettere errori. Si sentono forti, e ne vanno fieri, il loro sound č una miscela esplosiva di un pň di tutto, voi chiedete loro eseguono, senza problemi, senza intoppi di frenata. La loro musica č qualcosa di illegale, proprio come il loro nome, fanno musica stupefacente, adrenalinica, incalcolabile, e sopratutto inclassificabile. Hanno molte influenze, ma la loro musica č la loro musica, non osano copiare mai, vanno per la loro terra, per le loro idee, prendono spunto, si, ma creano, inventano, studiano, riflettono, addirittura pensano (cosa che ormai č diventato roba superflua per i piů, per gli etichettati). Undici grandi capitoli, undici minuscole sensazioni da condividere con gli altri, con i loro fan, con la loro gente, pezzi dall'aria vagamente irrequieta, instabile, irrazionale. Da tenere sott'occhio "Sultana/Off", "Elbow" e "The First".
Conclusione:
l'Europa avanza...e non non ce ne accorgiamo!!

Voto

Aprile 2004

a cura di Piff